Share this :

น้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น (KICE)

Facebook Comments